Poetry


Norwegian is a language spoken by some 5 mill people. I am one of those. It is in this language I move about freely. It is in this languange my poetry excists.


Min skog

I min skog veks svartelista grantre seg frodige
Dei står så tett at lyset berre finns på utsida
Mørket og stilla
bur i min skog


© 2019 — Trine Røssevold / BONO